Семена подсолнечника

 

Аркансель

 

ОСОБЛИВОСТІ: Напрямок класичний. Гібрид стійкий до хвороб та стресових умов,особливо до полягання та посухи .Гібрид характерезується високою нектарною продуктивністю. Генетично стійкий до несправжньої борошнистої роси.

 

Тип гібриду – простий

Група стиглості: Середньостиглий  гібрид– 112-117дн.

СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Висота рослини – 170-175см

Кошик у діаметрі – 22-25см,тонкий ,опуклої форми,напівповернутий донизу,виповненість -100%

Маса 1000 насінин – 58-62г.

Коренева система дуже потужна,сильнорозгалужена, дозволяє використовувати  грунтову вологу з глибини 2.5-3.0м.

Облистянність у фазі бутонізації листя повністю закриває грунт,міжряддя

 

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку – 9 балів

Стійкість до стресів – 9 балів

Стійкість до вилягання – 8 балів

Стійкість  до перепоспоронозу,відмінна толерантність до білої і сірої гнилі,фомопсису.

Стійкий до 4-ти рас (А-D) вовчка. Добре реагує на підживлення.

Посухостійкість – надвисока

 

ВМІСТ ОЛІЇ Олійність - 49-51%,

ГУСТОТА ДО УБОРКИ:  50 000-55 000 рослин/га,

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ: 55 ц/га .

 

Гібрид адаптований до вирощування на різнихтипах грунту, в усіх зонах України.

Рекомендується дотримування сівозміни та класичної технології обробітку грунта.

 

       Рекольд

ОСОБЛИВОСТІ: Гібрид  толерантний до трибенурон-метилу, Експрес®,надзвичайно стійкий до хвороб та стресових умов.Гібрид характерезується високою нектарною продуктивністю.

Тип гібриду – простий

Группа стиглості: Середньостиглий  гібрид– 112-116дн.

СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Висота рослини – 175см

Корзинка у діаметрі – 25см

Маса 1000 насінин – 60г

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку – 9 балів

Стійкість до стресів – 9 балів

Стійкість до вилягання – 7 балів

Стійкість  до перепоспоронозу,відмінна толерантність до білої і сірої гнилі,фомопсису.

Стійкий до 5-ти рас (А-Е) вовчка  Посухостійкість – надвисока

ВМІСТ ОЛІЇ Олійність - 48-50%, ГУСТОТА ДО УБОРКИ:  55 000 рослин/га, ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ: 52 ц/га .Гібрид адаптований до вирощування в усіх зонах України

Інноваційна технологія використання гербіциду Експрес® 75% в.г . дозволяє контролювати практично весь спектр широколистних бур’янів у посівах соняшнику  є значно ефективнішим проти осотів та гібіскуса трійчастого. В разі застосування двічі половинної норми гербіциду Експрес® 75% в.г. (15 гр/га + 15 гр/га) технологія є більш ефективною і проти амброзії полинолистої. Максимальна сумарна норма використання гербіциду Експрес® 75 в.г. – 30 грамів за вегетацію

 Експрес® 75% в.г. застосовують, коли соняшник має 2-8 листків, а бур'яни мають до 6 листків. Оскільки Експрес® 75% в.г. належить до контактних гербіцидів з дуже обмеженою ґрунтовою дією, він не діє на бур'яни, що проросли після внесення..

 

                                                                              

                ФАВОРИТ

 

 

Високоврожайний, високотехнологічний гібрид соняшнику  для зон Степу і Лісостепу 

 з 2009 року внесений до Державного реєстру України як перспективний .

Оригінатор :Румунський селекційно – генетичний інститут

м. Фундулє. 

Простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу з періодом вегетації  є112- 115днів.

Потенційна врожайність 45–52ц/ га

Висота рослин 170 – 180см.

Посухостійкий  - селекція велась в умовах сухого південного степу.

Має генетично обумовлену  стійкість до п*яти рас  вовчка та несправжньої борошнистої роси. Кошик швидко висихає , діаметром  19 – 22 см .

Насіння чорного кольору із сірою смужкою .

Маса 1000 насінин  60- 70грамів .

Олійність 51 – 52 % .

Лужнистість  22– 24% .

Густота рекомендована до збирання в тис  / га :

Лісостеп  55 – 60

Центральний степ 50 – 55 

Південний степ   50 – 55

Насіння батьківських форм на ділянках гібридизації висівається одночасно . Материнська форма гібриду LC-1093A використовується в багатьох гібридах компаній Касад Сіменс , Євраліс Сіменс , Майсадур та ін.

 

     

 

Характеристика соняшника

 ПЕРФОРМЕР

Простий міжлінійний гібрид.

Вегетаційний період 117 -123 днів.
Висота рослини 168 - 175 см.
Д
іаметр кошика  22 - 25 см.
Вміст жира  в насінні -  54 -  56 %, лушпиння -  23 - 25%.
Маса 1000н
асінин -   53 - 56 гр.
Потенц
ійна врожайність 3,8 – 4,5  т/га.
Стійкий до ЛМР,  фомопсису, білої та сірої гнилей.
Густота 
стояння -  48 000 - 52 000 рослин/га.

 

Характеристика соняшнику

Любаш

 

Оригінатор: Компанія «Семанс»

ОСОБЛИВОСТІ:

Тип гібриду – простий

Кількість днів сходи-збирання – 120

 

СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Висота рослини – 180см

Корзинка у діаметрі – 21см

Маса 1000 насінин – 60г

 

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку – 9 балів

Стійкість до стресів – 8 балів

Стійкість до вилягання – 8 балів

Стійкість до фомопсису – 9 балів

Стійкість до склеротинії – 9 балів

Стійкість до фомозу – 8 балів

 

ВМІСТ ОЛІЇ:

Олійність - 50-52%

 

ГУСТОТА ДО УБОРКИ:

         53 000 рослин/га

 

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ:

             48 ц/га

       

 

 Характеристика соняшнику

Яниш

 

Оригінатор: Компанія «Семанс»

ОСОБЛИВОСТІ:

Тип гібриду – простий

Кількість днів сходи-збирання – 115

 

СТРУКТУРА ВРОЖАЙНОСТІ:

Висота рослини – 160см

Корзинка у діаметрі – 22см

Маса 1000 насінин – 55г

 

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Енергія початкового розвитку – 8 балів

Стійкість до стресів – 8 балів

Стійкість до вилягання – 9 балів

Стійкість до фомопсису – 9 балів

Стійкість до склеротинії – 9 балів

Стійкість до фомозу – 9 балів

 

ВМІСТ ОЛІЇ:

Олійність - 50-52%

 

ГУСТОТА ДО УБОРКИ:

         50 000 рослин/га

 

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ:

             45 ц/га

       

 

 

 

 

 

 QS 108

Company Quality Crops Genetics SRLР Румунія

Простой гибрид, средней спелый

Вегетационный период: 102-108 дней

Потенциал урожайности 5-5,5т / га

 Характеристики   Гибрида :

Имеет   Сопротивление  к  гербицидам с активным ингредиентом Трибенурон метил 75, Експрес®

Очень хорошая  толерантность к засухе и стрессовых условиях

Хорошая переносимость против болезней, особенно Phomopsis зр. И Plasomopara ч. Группа 300.

Хорошая устойчивость к Orobanche A,B,C,D(заразиха)

  Вес  1000 шт  семян:        60-62 гр

Масличность  в ядре (по сухому веществу) = 50-51%

Морфология растений;

Средний-высокий стебель с   богатыми  листьями

Большая корзина (22-24 см), плоские и очень хорошо покрытые семена. Слегка согнутая под основанием корзины, которая дает устойчивость растений к слому.

Зоны  посевов : рекомендуется выращивать во всех областях, благоприятных  для подсолнечника

Густота посевов  во время сбора урожая: 55 000 растений / га